Odkazy-citáty-knihy

26.08.2016 13:55
Soulad citu a rozumu  - základ mravnosti Úkolem politika je věci řešit včas, dříve než se z nich stane problém. Odvaha je zvláštní typ znalosti - znalosti, jak se bát toho, z čeho je vhodné mít strach a jak nemít strach z toho, čeho není žádoucí se bát. David Ben-Gurion   O budhismu a...
17.08.2016 18:30
Karel IV. ukazuje, jak otevřenost a sebevědomí vůči okolnímu světu nevede k „rozpuštění se“, ale přesně naopak, k pevnosti a velikosti. .... K 700. výročí jeho narození "Věřím i já v Bohu, že po přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých k tobě se vrátí, ó, lide český!", J. A. Komenský Právě se...
17.08.2016 18:23
Teprve ve 13. století si začíná česká společnost uvědomovat vyjímečné postavení mezi mezi východem a západem. Nikoliv však jako obranný val proti Západu, ale jako jeho východní hrot. Masaryk byl smělý, rozhodný a po zralém uvážení důsledně a zásadově jednající muž, potud vyjimečný zvláště v...
07.01.2013 08:17
  „Stádo jest jenom pro pohodlí pro zisk pastýře, ale obec má býti pro pohodlí, pro zisk všech.“ Havlíček by se očividně jako zdroj úvah nad vizemi i po 166 letech hodil. Třeba by aktuálně stálo za to se zamyslet, kteří z hradních aspirantů přistupují k lidem jako k údům obce a...
06.01.2013 14:22
Labyrint světa a ráj srdce www.labyrint.cz/cs/